Perception | Webb | Webb: Perc. | Filmklipp | Forum | Bok | Böcker | Forskning | Övrigt


Vetenskapliga artiklar 2009

Ben-Sasson m.fl.
A meta-analysis of sensory modulation symptoms in individuals with autism spectrum disorders.
2009.

Ben-Sasson, A.T.
Extreme sensory modulation behaviors in toddlers with autism spectrum disorders.
2009.

Cheung och Siu
A comparison of pattern of sensory processing in children with and without developmenta disabilities.
2009.

Corbett m.fl.
Comparing cortisol, stress, and sensory sensitivity in children with autism.
2009.

Crane, Goddard & Pring.
Sensory processing in adults with autism spectrum disorders.
2009.

Faja m.fl.
Face configuration accuracy and processing speed among adults with high-functioning autism spectrum disorders.
2009.
abstract

Grandin, T.
Visual abilities and sensory differences in a person with autism.
2009.
* Här följer första halvan av en sammanfattning i www-databas, översatt av T. Andersson:
"En del personer med autismtillstånd upplever smärta, rädsla, och obehag från samma visuella stimuli som jag älskar. Det finns människor på autismspektrum som har beskrivit att vissa visuella stimuli orsakar stort obehag. Många föräldrar har berättat för mig att deras barn skriker när varuhusdörrar öppnas snabbt. Jag tyckte om rörelsen hos automatiska dörrar, men andra med autismtillstånd undviker dem. Under åren har jag observerat att sensoriska känsligheter vid autismtillstånd är väldigt varierande. Ett barn kan älska att leka med rinnande vatten, och ett annat autistiskt barn springer sin väg och skriker när man spolar en toalett. Många individer med autismtillstånd står inte ut med lysrörsbelysning ..."

Jones, C.R.G. m.fl.
Auditory discrimination and auditory sensory behaviours in autism spectrum disorders.
2009.

Gerrard, S. & Rugg, G.
Sensory impairments and autism: A re-examination of causal modelling.
2009.

Loth, Gómez & Happé.
When seeing depends on knowing: Adults with autism spectrum conditions show diminished top-down processes in the visual perception of degraded faces but not degraded faces but not degraded objects.
2009.
abstract
* Vuxna med autismspektrumtillstånd (och en kontrollgrupp) visas bilder, och de använder mindre av top-down-processer när de bedömer ansikten.

Oti, R.S.
Atypical sensory behaviors in young children with autism spectrum disorders.
2009.


Övrigt

Bra lista med forskning om synen vid autismtillstånd


Uppdaterad: 2010-03-13

 Annonser (eller lediga annonsplatser) : Aspergers syndrom Annons om Perception Annons om utbildning